Smart Technology Group

System Nadzoru Ewakuacji

Zaprojektuj ewakuację ze SMART RFID

Bezpiecznie, precyzyjnie i płynnie. Tak przebiega ewakuacja z Systemem Nadzoru Ewakuacji.

W sytuacji, gdy liczy się każda sekunda, możesz każdą osobę zlokalizować w czasie rzeczywistym. Identyfikacja pracowników jest w pełni zautomatyzowana: ani oni, ani koordynator ewakuacji nie muszą wykonywać żadnej akcji. Ratownicy otrzymają od Ciebie kompletną listę ewakuowanych osób i tych, które dotarły już do punktu zbiórki.

Taka pewność wiedzy tylko dzięki Systemowi Nadzoru Ewakuacji.

katalog-ewakuacja-NOWA-ml-3xA4 skladane DRUK WERSJA POPRAWIONA.c
katalog-ewakuacja-NOWA-ml-3xA4 skladane DRUK WERSJA POPRAWIONA.c

3 wersje ewakuacji ze SMART RFID

Nasz system to trzy wersje: Basic, Basic+ oraz Pro. Możesz wybrać tę najbardziej podstawową, a następnie uaktualnić ją do najbardziej rozbudowanej wersji Pro.

  • wersja Basic – identyfikacja pracowników rozpoczynających/kończących pracę oraz identyfikacja osób w punkcie zbiórki przez koordynatorów wyposażonych w mobilne czytniki Neo 01
  • wersja Basic+ – identyfikacja pracowników rozpoczynających/kończących pracę oraz automatyczna identyfikacja osób w punkcie zbiórki z wykorzystaniem bramki SG4;
  • wersja Pro – identyfikacja pracowników rozpoczynających/kończących pracę oraz automatyczna identyfikacja osób w przejściach i w punkcie zbiórki z wykorzystaniem bramki SG4.

Wersja Basic

Podstawowa wersja Systemu Nadzoru Ewakuacji. W tym wariancie pracownicy, którzy zaczynają lub kończą pracę oraz goście odwiedzający zakład/firmę, rejestrują się w systemie poprzez anteny umieszczone przy wejściach/wyjściach. Dzięki temu znana jest lista osób aktualnie przebywających na terenie zakładu/firmy. Podczas ewakuacji system umożliwia automatyczną i zbiorczą identyfikację pracowników oraz gości meldujących się w punkcie zbiórki. Znajdujący się tam koordynator ewakuacji korzysta z mobilnego czytnika, by rozpoznać przychodzące osoby.

Basic
Basic_Plus

Wersja Basic+

Ten wariant to wersja Basic rozszerzona o automatyczną identyfikacje w punktach zbiórki.
W tym wariancie, tak samo jak w wariancie Basic, pracownicy oraz goście, którzy wchodzą i wychodzą na teren zakładu/firmy, rejestrują się w systemie poprzez anteny umieszczone przy wejściach/wyjściach.
Podczas ewakuacji w punkcie zbiórki są oni identyfikowani i zliczani automatycznie przez bramki w miejscu zbiórki. Koordynator ewakuacji nie musi wykonywać żadnych czynności, by pracownicy zostali rozpoznani.
Liczba bramek zależy od wielkości i kształtu punktów zbiórki, a także od przypisanej do nich liczby pracowników.

Wersja Pro

Najbardziej zaawansowana wersja Systemu Nadzoru Ewakuacji. Oprócz automatycznej identyfikacji w miejscach zbiórki, prowadzona jest również automatyczna identyfikacja przejść na wszystkich wejściach/wyjściach
W tej wersji systemu anteny i czytniki RFID umieszczone są przy każdym wejściu/wyjściu, przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych, bramach, dokach itd. Dzięki temu system umożliwia dostęp do rzeczywistych danych:
ilu pracowników znajduje się w pracy, ilu z nich i kto jest w środku hali/budynku, a ilu na zewnątrz.
Przebieg ewakuacji można śledzić w czasie rzeczywistym – którzy pracownicy są jeszcze na zagrożonym terenie, którzy już opuścili budynek, ale jeszcze nie ma ich w miejscu zbiórki, a którzy są już w miejscu zbiórki.
Ta wersja systemu generuje więc najbardziej szczegółowe dane.

Pro

System Nadzoru Ewakuacji składa się z następujących elementów:

Zestaw w punktach przejścia

Master 01 – stacjonarny czytnik RFID UHF. Do automatycznej identyfikacji osób w przejściach.

Antena A24 – do montażu ze stacjonarnym czytnikiem Master 01.

Skrzynka IP65 – w niej montowany jest czytnik stacjonarny. Do ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Uchwyt antenowy – element do montażu anteny A24.

Kable i złącza – akcesoria niezbędne do instalacji czytnika stacjonarnego Master 01 oraz połączenia go z antenami A24.

Zestaw w punkcie zbiórki

Neo 01 – mobilny czytnik RFID UHF. Do identyfikacji osób w punkcie zbiórki przez koordynatora ewakuacji.

Bramka Sg4 – do automatycznej identyfikacji ewakuowanych osób.

Tagi

Tagi-smycze – do rozpoznawania osób w przejściach.

Holder z tagiem RFID – do noszenia przez osoby mające być identyfikowane. Umożliwia rozpoznawanie osób docierających do punktów zbiórki.

Czytnik biurkowy

SR Desktop – czytnik biurkowy do programowania i zarządzania tagami.

Oprogramowanie

Aplikacja SNE – dostępna w wersji webowej, zawiera następujące moduły: administrator, koordynator, kierownik, kierownik+, strażnik.

SNE_przegladaccess-icon

kontrola dostępu

parking-icon

systemy parkingowe

logistics-icon

logistyka

shopping-icon

handel

factory-icon

produkcja

todo-icon

inwentaryzacja

palm-icon

turystyka

sport-icon

sport

plane-icon

lotniska

diamond-icon

przemysł wydobywczy

road-icon

autostrady

conference-icon

konferencje

tank-icon

bazy wojskowe

talon-icon

reklama

aid-icon

służba zdrowia

top