Smart Technology Group

Służba zdrowia

SMART RFID to skuteczna terapia na bolączki, z jakimi zmaga się służba zdrowia, a zwłaszcza szpitale. Nasze rozwiązanie to:

 • podwyższenie standardów obsługi pacjenta;
 • optymalizacja kosztów zarządzania;
 • spełnienie prawnych regulacji.

 

Elektroniczna identyfikacja pacjenta

SMART RFID świetnie sprawdzi się w codziennej pracy z pacjentem. Opaski z tagami RFID pozwalają na zapisanie wszystkich danych nt. terapii, dawki leków, przebytych schorzeń lub zabiegów. Do ich odczytu, np. podczas obchodu, służy mobilny czytnik RFID. Potrafi on pobrać informacje z taga bez kontaktu wizualnego z tagiem, z odległości nawet kilku metrów i nawet przez kołdrę lub koc. Czas odczytu wynosi 1 sekundę, a precyzja to 100%. Opaski mogą być wielokrotnie używane, a dane na nich modyfikowane, usuwane lub dodawane do już istniejących. Są także bardzo pojemne ? zmieszczą wiele informacji.

SMART RFID spełnia wymagania rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia odnośnie identyfikacji pacjenta.

 

Inwentaryzacja zasobów

Żadne inne dostępne rozwiązanie nie gwarantuje tak precyzyjnej, błyskawicznej i wygodnej inwentaryzacji lekarstw oraz szpitalnego sprzętu co SMART RFID:

 • bezbłędne rozpoznawanie do 300 produktów w 1 sekundę;
 • skanowanie z odległości 8 metrów;
 • identyfikacja przez przeszkody.

Różnorodność kształtów i rozmiarów tagów pozwala na znakowanie dowolnych produktów, nawet tych najmniejszych. Tagi są również niezwykle odporne ? nie zaszkodzi im nawet medyczna sterylizacja.

 

Kontrola dostępu

Za pomocą SMART RFID można przyznawać, ograniczać i zarządzać dostępem do szpitalnych pomieszczeń oraz sprzętów. Uprawnienia zapisywane są w smyczy, identyfikatorze lub opasce. W ten sposób:

 • wyznaczamy osoby, które mogą wejść do danego pomieszczenia;
 • uniemożliwiamy pacjentom opuszczenie sali lub oddziału;
 • mamy wgląd w rejestr osób wchodzących / wychodzących z pomieszczeń.

Na SMART RFID zyskują także pracownicy: by wejść do pomieszczeń nie muszą wpisywać żadnego kodu lub przykładać identyfikatora do skanera. Dostęp przyznawany jest automatycznie, bez konieczności podejmowania czynności ze strony osoby.

 

Ochrona przed kradzieżą

Lekarstwa czy drogi sprzęt medyczny oznaczone tagami RFID są skutecznie chronione przed kradzieżą. Próby wyniesienia ich ze szpitala lub pomieszczenia wywołają alarm. Możliwe jest też mailowe powiadomienie administracji szpitala o próbie kradzieży.

Elastyczność SMART RFID sprawia, że poszczególnym osobom z personelu można przyznawać lub ograniczać możliwość wynoszenia lub przenoszenia sprzętu bądź lekarstw. Jeśli taka osoba będzie posiadała odpowiednie uprawnienia zapisane w smyczy, identyfikatorze lub opasce, alarm się nie włączy.

 

Zysk dla szpitala

 • eliminacja pomyłek związanych z leczeniem pacjentów ? dzięki precyzyjnemu odczytowi informacji medycznych zapisanych na opaskach
 • wzrost komfortu pracy personelu medycznego ? szybszy obchód i pełny dostęp do informacji nt. pacjentów;
 • ograniczenie finansowych strat spowodowanych kradzieżami ? zapewniona jest skuteczna ochrona;
 • optymalizacja dostaw i zarządzania zapasami (np. lekarstw) ? dzięki precyzyjnej inwentaryzacji łatwo kontrolować poziom zapasów i skutecznie oraz z wyprzedzeniem planować dostawy;
 • skuteczniejsza kontrola nad personelem oraz pacjentami ? poprzez płynne przyznawanie konkretnym osobom dostępu do wybranych pomieszczeń lub sprzętu.

 

Bezprzewodowa technologia radiowej identyfikacji stwarza wiele możliwości usprawnienia zarządzania w obszarze służby zdrowia. Tagi RFID jako jedne z niewielu znaczników, będą prawidłowo funkcjonować nawet po sterylizacji. Tym samym, w przeciwieństwie do beaconów, świetnie sprawdzą się przy inwentaryzacji medycznego sprzętu. Oprócz wytrwałości tagów, nie bez znaczenia pozostaje również ich wielka różnorodność pod kątem rozmiarów. Można nimi oznakować każde, nawet te najmniejsze i delikatne przyrządy. Dotychczasowe wdrożenia RFID w szpitalach udowadniają, jak bardzo pomogły personelowi w inwentaryzacji oraz lokalizacji medycznego wyposażenia.

RFID pomaga również w ochronie przed bezprawnym wynoszeniem szpitalnych zasobów. Dzięki temu redukowane są poważne finansowe straty.

Omawiana technologia jest ceniona także za wygodę w tworzeniu systemów kontroli dostępu. Tagi wbudowane w identyfikatory lekarzy, pielęgniarki lub pozostały medyczny personel, pozwalają na otwieranie drzwi bez konieczności przykładania karty do czytnika.
access-icon

kontrola dostępu

parking-icon

systemy parkingowe

logistics-icon

logistyka

shopping-icon

handel

factory-icon

produkcja

todo-icon

inwentaryzacja

palm-icon

turystyka

sport-icon

sport

plane-icon

lotniska

diamond-icon

przemysł wydobywczy

road-icon

autostrady

conference-icon

konferencje

tank-icon

bazy wojskowe

talon-icon

reklama

aid-icon

służba zdrowia

top